De zakelijke aanpak van verzuim

Voordelen van samenwerking met NIM BMW

Ervaring sinds 1993
NIM BMW bestaat sinds 1993 en onderkent dat medische begeleiding vaak niet noodzakelijk is, minder efficiënt en onnodig kostbaar. Demedicaliseren is wenselijk. NIM BMW is trendzettend in de praktische aanpak van psychisch verzuim. We hebben de psychische zorg binnen arbeidsomgevingen tot ons specialisme gemaakt. Gezondheidsmanagement in optima forma.

Brede dienstverlening
Re-integratie in de breedste zin het woord: van preventie tot curatieve aanpak. Dit ondersteund door bedrijfsmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en in company trainingen.

Meer weten over NIM BMW?

U bepaalt de samenwerkingsvorm
Zet onze specialisten gedetacheerd of op verrichting in.

Dienstverlening op maat
Uw activiteiten, bedrijfseconomisch belang én het medewerkersbelang vormen het uitgangspunt voor de geleverde ondersteuning.

Gestructureerde werkwijze
Van intake tot werkhervatting: ons proces bestaat uit heldere fases.