De zakelijke aanpak van verzuim

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO)

Seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en lichamelijk en psychisch geweld. Dat zijn ongewenste omgangsvormen - ook wel grensoverschrijdend gedrag - binnen organisaties. Dit gedrag kan een enorme impact hebben op uw medewerkers. Met psychische problemen, (ziekte)verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid als gevolg. Elke ondernemer wordt geacht om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Een boete behoort tot de mogelijke gevolgen als dit niet lukt. Bij grotere organisaties is een klachtenbeleid verplicht.

Meer weten over de inzet van een VPOO in uw organisatie?

De vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen (VPOO) van NIM BMW zijn zeer ervaren in de opvang en begeleiding van 'slachtoffers' en ook 'daders' van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor medewerkers die hiermee te maken krijgen en dit vertrouwelijk/anoniem willen bespreken. Ook adviseren onze specialisten u op maat over beleid en maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zij helpen u ook bij het opstellen van een klachtenbeleid.