De zakelijke aanpak van verzuim

Psychosociale zorg 1e en 2e lijn

Depressie en angststoornissen komen voor bij ongeveer vijf procent van de bevolking. Deze psychische klachten kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren van uw medewerker. In het ernstigste geval leiden ze tot langdurig verzuim. Dit geldt ook bij conflicten tussen medewerkers of tussen medewerker en werkgever.

Meer informatie over psychosociale zorg 1e en 2e lijn

Uw medewerkers lossen problemen samen met de psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van NIM BMW op. Onze specialisten werken altijd samen met u op basis van een concreet plan van aanpak, zodat uw medewerker en u weer verder kunnen.